Model: Mũi khoan rút lõi bê tông
Model: GBH2-23REA
Model: GBH7-46DE
Model: GBH3 -28DRE
Model: Mũi khoan từ
Model: Chổi than dùng cho máy khoan, mài, cắt 303, 303A